Dobrodošli

Dobrodošli na internet stranicu Svjetskog univerzitetskog servisa BiH!

SUS B&H je ne-profitna organizacija čija je misija da:

  • obezbijedi aktivnu i kontinuiranu podršku u oblasti visokog obrazovanja kako bi olakšalo uključivanje BiH u Evropski prostor visokog obrazovanja (EHEA) kao i pružanje podrške iz ove oblasti za modernizaciju i reformu visokog obrazovanja u BiH
  • aktivno učestvuje u razvoju civilnog društva
  • da doprinos u oblasti naučno istraživačkog rada sa ciljem promoviranja inovacija i unaprjeđivanja naučnih, tehničkih i ljudskih potencijala koji doprinose razvoju zajednice, naročito kroz 6-ti i 7-mi Okvirni program EU. SUS BiH pomogao je da počne sa radom bosanskohercegovačko državno informativno tijelo (NIP u prvoj fazi, a sada NCP FP BiH) u skladu sa evropskim modelom Državnih informativnih tačaka, koje će obezbijediti dugoročnu i održivu podršku naučno-istraživačkoj zajednici.

Naša vizija je da postanemo istaknut konsultativni i savjetodavni centar, koji će pružati usluge i ekspertizu jedinstvenu u Bosni i Hercegovini, u interesu šire zajednice.
SUS B&H se još više etablirao sa svojim projektnim aktivnostima doprinoseći razvoju kako pojedinaca, tako i različitih interesnih grupa u okviru našeg područja djelovanja.
Pozivam Vas da posjetite naše stranice, saznate više o našoj organizaciji, te nađete odgovore na Vaša pitanja! Očekujemo Vaše prijedloge i komentare, jer mi smo tu radi Vas.
Želim naglasiti da smo za ovaj uspjeh zahvalni, kao prvo, svim našim donatorima koji su nam ukazali povjerenje, ali i svim našim saradnicima i partnerima bez čijeg predanog i požrtvovanog rada ne bi bilo ni ovakvih rezultata.

Linkovi

BCC

TOEFL, SAT, GRE

Obrazovanje u USA

HECB

WordPress

Quality Assurance

RSBP

MBPUS

WBC-INCO

NCP FP BIH

SCORE

ACCESS

AINSEE

Publikacije

Blog